ĐĂNG TIN
Your search results

Điều khoản thỏa thuận và sử dụng dịch vụ

Khi đã trở thành khách hàng của THODIAVIET.net bạn phải đồng ý chấp nhận những quy định sau:

 • Khách xem xét những điều khoản này và phải đồng ý tuân theo tất cả những định về mặt pháp lý khi những quy định đó được đưa ra trên THODIAVIET.net
 • Khách hàng sẽ giữ an toàn và bí mật tên đăng nhập và mật khẩu khi sử dụng website này, đồng thời bạn cũng sẽ buộc phải thực hiện đầy đủ những quy định chung về việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của website như, không tiết lộ thông tin đăng nhập, không sử dụng Dịch vụ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của người khác. v.v.
 • Bạn sẽ chỉ có thể quảng cáo các bất động sản sẵn có đối với việc bán hoặc cho thuê trong phạm vi của đơn đặt hàng, và mỗi bất động sản đó có thể chỉ được niêm yết một lần.
 • Khách hàng có quyền đưa ra xem xét việc niêm yết bất động sản từ nguời chủ bất động sản đã niêm yết.
 • Bất động sản được niêm yết quảng cáo không vi phạm bất cứ những quy định luật pháp hay những chuẩn mực luật pháp nào ( bao gồm nhưng không giới hạn đối với những luật lệ của mạng internet, của ngành bất động sản, ngành công nghiệp quảng cáo cũng như những luật lệ được áp dụng tại địa phương, quốc gia )
 • Tất cả các danh sách bất động sản quảng cáo được đệ trình từ các đại lý đã được cấp phép sẽ bao gồm giấy chứng nhận kinh doanh bất động sản, nơi đăng ký kinh doanh, tên công ty, và tên người được cấp phép đăng ký. Các bất động sản được cấp phép đăng ký sẽ đủ điều kiện để được quảng cáo trên trang web.
 • Trong vòng 72 giờ, sau khi một bất động sản đã niêm yết quảng cáo đạt được một thoả thuận cho thuê hoặc bán thì khách hàng sẽ phải lưu lại hoặc di rời bất động sản đã niêm yết này khỏi website.
 • Khi được yêu cầu, THODIAVIET.net sẽ lưu lại, di rời, cập nhật hoặc kéo dài các thời hạn niêm yết bất động sản. Khi một quảng cáo bất động sản nào không thực hiện điều quy định trên trong vòng 24h, THODIAVIET.net có thể sẽ di rời mục quảng cáo đó khỏi website.
 • THODIAVIET.net có thể giám sát, kiểm duyệt hoặc di rời bất cứ niêm yết bất động sản trên website, tuy nhiên, THODIAVIET.net không bị buộc làm như vậy.
 • THODIAVIET.net không chịu trách nhiệm đối với nội dung, lỗi hay lỗi bỏ sót của bất cứ niêm yết bất động sản nào được cung cấp từ phía khách hàng.
 • THODIAVIET.net chịu trách nhiệm cho sự an toàn, tính toàn vẹn của các dữ liệu, song THODIAVIET.net lại không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ lỗi sai cũng như bất cứ sự trì hoãn nào mà có thể xảy ra xuất phát từ việc truyền phát dữ liệu trên internet.
 • THODIAVIET.net hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hệ thống hay lỗi công nghệ , những yếu tố có thể làm ngăn cản quá trình tiếp cận của khách đối với website
 • THODIAVIET.net sẽ không sắp đặt, uỷ quyền hay cho phép bất cứ một tổ chức nào đối với các tài liệu của THODIAVIET.net trừ khi có văn bản đồng ý chính thức.

Compare